Advies aan scholen

Scholen kunnen bij ons terecht voor:

  • consultatie en advisering aan leerkrachten bij vragen over leerlingen.
  • psychodiagnostisch onderzoek naar intelligentie of naar sociaal-emotionele problematiek, gevolgd door handelingsgerichte adviezen voor school.

 Aanmelding via school dient altijd plaats te vinden met toestemming van de ouders. In samenwerking met school en ouders worden afspraken gemaakt.