EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is bedoeld voor de behandeling van en posttraumatische stressstoornis (PTSS) of andere trauma-gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

De meeste kinderen en jongeren verwerken een schokkende ervaring op eigen kracht. Maar soms ontstaan psychische klachten, doordat herinneringen zich blijven opdringen, in de vorm van angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) of nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen, zijn schrik- en vermijdingsreacties. EMDR is de meest effectieve therapie om deze klachten te verhelpen.

EMDR wordt volgens vastgesteld protocol toegepast. Het is een kortdurende therapievorm en is vaak een onderdeel van een behandeltraject.

EMDR kan ook toegepast worden bij:

  • Angststoornissen
  • Somberheid
  • Fobieën
  • Gestagneerde rouwverwerking

 

Op www.emdr.nl vindt u meer informatie.