Intelligentie- & hoogbegaafdheidsonderzoek

Voor het intelligentieonderzoek maken wij gebruik van de WISC-III-NL of bij jongere kinderen van de WPPSI-III-NL

De WISC-III-NL is de meest gebruikte intelligentietest in Nederland. Deze intelligentietest is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. De WISC-III bestaat uit 13 subtests (taken, opdrachten) die verschillende vaardigheden meten. Globaal kan gezegd worden dat een deel van de subtests meer een beroep doet op vaardigheden die met taal te maken hebben (verbale taken), terwijl andere subtests meer handelingsgerichte opdrachten betreffen ( “doe-taken”), waarbij onder meer ruimtelijk inzicht, overzicht en motoriek een rol spelen (performale taken).

De WIPPSI-III-NL is volgens dezelfde principes opgebouwd.

Om hoogbegaafdheid ( of een ontwikkelingsvoorsprong) te kunnen meten is ten eerste een intelligentietest nodig. Maar hoogbegaafdheid is meer dan alleen een IQ boven de 130.
Naast begaafdheidsfactoren zoals intellectueel vermogen en creërend denkvermogen spelen ook persoonsfactoren een rol. Bij de persoonsfactoren gaat het om de motivatie, werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren. Via gesprekken met ouders en met het kind, vragenlijsten en ander diagnostisch materiaal krijgen we hier een beeld van.