Kinderpsychotherapie in de vorm van speltherapie

Deze langdurende hulp kunnen we inzetten als het kind ingrijpende gebeurtenissen moet verwerken, wanneer het een emotionele achterstand heeft of als er sprake is van angststoornissen en agressieproblemen. Bij psychotherapie met kinderen maken we vooral gebruik van de technieken van de Beeldcommunicatie/Speltherapie.