Kortdurende psychologische behandeling

Dit is de aangewezen hulp bij problemen als faalangst, onzekerheid of boosheid bij uw kind. Ook sociale problemen en emotionele problemen, bijvoorbeeld na een echtscheiding of een verlies, vallen onder deze vorm van hulpverlening. 

Het traject varieert van 5 tot 12 sessies. De precieze duur van het traject is afhankelijk van de aard van de problemen.

Bij deze kortdurende hulp maken we bij jonge kinderen vooral gebruik van spel. Bij wat oudere kinderen gebruiken we veelal de oplossingsgerichte benadering en/of cognitieve gedragstherapie. Bij trauma maken we gebruik van EMDR.

Vanaf het najaar 2017 participeren wij ook in het  programma KiXs,  een leefstijlprogramma voor kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas.  Hierin werken wij met een dietist , een kinderfysiotherapeut en een sport- en weerbaarheidsdocent  samen.  Naast (vergoede) individuele psychologische begeleiding voor de kinderen en jongeren geven wij ook drie ouderbijeenkomsten (eigen kosten). 
Nadere informatie bij ons of bij de fysiotherapeute  Alette Barel: 070-3271879
Aanmelding via: https://kixsvoorkids.jimdo.com  of kinder@fysiotherapiebarel.nl   070-3271879