Kosten en vergoeding

Per 1-1-2015 is de nieuwe Jeugdwet van start gegaan. Deze wet bepaalt dat de gemeenten nieuwe taken krijgen op het gebied van jeugdhulp. De gemeenten richten zich op het hele spectrum van hulp voor jeugd, van preventie tot zwaardere hulp. De gemeenten krijgen ook het geld om deze jeugdhulp te organiseren. Met diverse hulpverlenersorganisaties hebben ze uitvoeringsovereenkomsten afgesloten om deze hulp te kunnen realiseren.

Samenspel heeft ook in 2022 een uitvoeringsovereenkomst bij de gemeenten van de regio Haaglanden voor het verlenen van kortdurende psychologische jeugdhulp. Dit betekent dat deze jeugdhulp voor alle kinderen die binnen de regio wonen, vergoed kan worden. Gemeenten die onder de regio Haaglanden vallen zijn: Leidschendam/Voorburg, Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker/Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Voor de gemeenten Leidschendam/Voorburg en Den Haag is voor Samenspel ruim budget gereserveerd. Voor de andere gemeenten is vergoede hulp alleen in overleg met deze gemeenten beschikbaar .  

Bij Samenspel kunt u terecht voor kortdurende jeugdhulp die vergoed wordt door de gemeente, de generalistische Basis GGZ. De zorg die hieronder valt bestaat uit maximaal 18 sessies.  Wij dienen de declaratie rechtstreeks in bij uw gemeente.

Om voor vergoeding via de gemeente in aanmerking te komen, dient u een verwijzing van de (huis)arts of van het Centrum voor Jeugd en Gezin te hebben.

U kunt bij ons ook terecht voor intelligentieonderzoek of voor langer durende kinderpsychotherapie. Deze kosten worden niet of slechts gedeeltelijk door de gemeente vergoed.

Voor zorg aan uw kind die niet onder de vergoede zorg van de gemeente valt, ontvangt u zelf een rekening. Het uurtarief voor 2023 is 100,00 euro. 

Wanneer de school ons om een advies of een onderzoek vraagt, stellen wij hiervoor een offerte op. Daarbij gaan wij in 2023 uit van een uurtarief van 100,00 euro.