Visie

  • Hulpverlening kan alleen succesvol zijn als er sprake is van samenspel tussen kind, ouders, hulpverleners en indien wenselijk de school. 
  • Onze hulpverlening is oplossingsgericht. Met de hulpvraag voor ogen, onderzoeken we samen met het kind en de ouders wat nodig is om het gewenste doel te bereiken. Daarbij kijken we naar wat al goed gaat en hoe de sterke kanten van het kind en ouders kunnen worden benut en versterkt.

  • Bij de therapie aan jonge kinderen zijn spel en het gebruik van beelden vaak effectieve methodes om met het kind in contact te komen. Bij oudere kinderen en jongeren maken gesprekken en creatieve opdrachten meestal deel uit van de hulpverlening. Voorop staat dat wij aansluiten bij de belevingswereld van het kind of jongere.