Wat bieden wij

U kunt bij ons terecht voor:

1. Kortdurende psychologische behandeling

Hulp bij lichte sociaal-emotionele problemen.

2. Persoonlijkheidsonderzoek

Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele gedrags- of ontwikkelingsstoornissen.

3. Intelligentie- en hoogbegaafdheidsonderzoek

Onderzoek naar cognitieve vermogens. Bij hoogbegaafdheid: dit onderzoek in combinatie met onderzoek naar werkhouding, creërend vermogen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

4. Kinderpsychotherapie in de vorm van speltherapie

Langdurende hulp die wordt ingezet als de problemen van het kind grote invloed hebben op het dagelijks functioneren, zowel thuis als op school. 

5. Ouderbegeleiding

Samen met de ouders bekijken we hoe zij hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

6. Advies aan scholen

Scholen kunnen bij ons terecht voor onderzoek en consultatie.